Οι διεθνεις αγορές αποτελούν σύστημα και αλληλεπιδρουν μεταξύ τους, βρισκονται σε σχέση, και έχουν η κάθε μια τη δική της δυναμικη. Αυτο σημαίνει πως αναπτύσουν τάσεις και αυτές χρησιμοποιούμε για τις επενδύσεις μας στα παγκοσμια χρηματιστηρια. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο, αλλά πολλά από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια βρίσκονται σήμερα στην Ασία. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ( NYSE) είναι μέρος του NYSE EURONEXT, το οποίο έχει πλέον ανταλλαγές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Οι ανταλλαγές του αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο όλων των μετοχών που διαπραγματεύονται στον κόσμο. Το NYSE υπάρχει από το 1792 και πιστεύεται ότι η Τράπεζα της Νέας Υόρκης, ήταν το πρώτο χρηματιστήριο.Ένας απλός και εύκολος τρόπος για να ανακαλυψουμε τη δυναμική μιας αγοράς είναι να δούμε το λόγο ανοδικών προς καθοδικών μετοχών της αντίστοιχης αγοράς, το λόγο νέων υψηλών/νέων χαμηλών μετοχών,το λόγο των μετοχών που είναι πάνω/κάτω απο τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών (βραχυπρόθεσμος) , το λόγο μετοχών που είναι πάνω/κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών (μεσοπρόθεσμος),το λόγο μετοχών που είναι πάνω/κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών (μακροπρόθεσμος).Θερμικός παγκόσμιος χάρτης στον οποίο αποτυπώνεται με μια ματιά το ποσοστό ανόδου ή καθόδου της κάθε εθνικής χρηματαγοράς αλλα και η παγκοσμια ταση.

**Αποποίηση ευθύνης : Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για οποιδήποτε επενδυτική επιλογή δεδομένο ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας μέρους ή όλου του αρχικού κεφαλαίου. **