ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Ο χρυσός είναι αποταμιευτικό μέταλλο για δύσκολες οικονομικές περιόδους πληθωρισμού, πολέμου και αναταραχών . Η κύρια χρήση του είναι στη βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών και στην κατασκευή κοσμημάτων.Το ασήμι ειναι πιο χρηστικό μέταλλο για τη βιομηχανία. Ο χαλκός ειναι μέταλλο που χρησιμοποιηταί στις κατασκευές και δείκτης της οικονομίας.


ΧΡΥΣΟΣ-ΑΣΗΜΙ-ΧΑΛΚΟΣ[Most Recent Quotes from www.kitco.com]


[Most Recent Quotes from www.kitco.com]


[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Πηγή Διαγραμμάτων: kitco


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ένας απλός και εύκολος τρόπος για να ανακαλυψουμε τη δυναμική μιας αγοράς είναι να δούμε το λόγο ανοδικών προς καθοδικών μετοχών της αντίστοιχης αγοράς,το λόγο νέων υψηλών/νέων χαμηλών μετοχών,το λόγο των μετοχών που είναι πάνω/κάτω απο τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών (βραχυπρόθεσμος) , το λόγο μετοχών που είναι πάνω/κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών (μεσοπρόθεσμος),το λόγο μετοχών που είναι πάνω/κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών (μακροπρόθεσμος).


Ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών γίνεται στο ευρωδολλάριο.Για τους περισσότερους traders συναλλάγματος, η καλύτερη ώρα της ημέρας για trading είναι οι ώρες συνεδρίασης των ασιατικών αγορών. Τα ευρωπαϊκά νομισματικά ζεύγη, όπως το EUR/USD δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα.Οι traders συναλλάγματος θα πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές κατά τις τελευταίες ώρες της αμερικανικής συνεδρίασης στη διάρκεια των ασιατικών και το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών αγορών-δηλαδή 9 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας με 1 μ.μ. της επόμενης ημέρας (ώρα Ελλάδας) ή 2 μ.μ. με 6 π.μ. (ώρα Νέας Υόρκης).** Αποποίηση ευθύνης : Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για οποιδήποτε επενδυτική επιλογή δεδομένο ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας μέρους ή όλου του αρχικού κεφαλαίου. **