ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος επεξεργασιας των τιμων για μετοχές ομόλογα νομίσματα ωστε να προσδιοριστεί η μελλοντική πορεία τους. Στα παγκοσμια χρηματιστηρια σε περιόδους ύφεσης οι επενδυτές επιλέγουν ασφαλής επενδύσεις όπως ομόλογα και πολύτιμα μέταλλα συνήθως χρυσό και ασημί,αντιθετα σε περιόδους ρευστότητας και ανόδου του οικονομικού κύκλου προτιμούν μετοχές.

Οταν βλέπουμε τον Dow Jones industrial και δυο άλλους δείκτες τον Dow Jones Μεταφορών και τον δείκτη της στέγασης PHLX,HGX αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ένας να επιβεβαιώνει των άλλο, ειδικότερα: Ο Dow Jones Μεταφορών περιλαμβάνει τις αεροπορικές εταιρείες, σιδηρόδρομους, φορτηγά, και τις εταιρείες διανομής. Σύμφωνα με τη θεωρία Dow, μια μεγάλη ανατροπή σε μια αγορά δεν μπορεί να γίνει εκτός αν οι δύο δείκτες (παραδοσιακά ο Dow βιομηχανικoς και o Dow Μεταφορών) είναι σε συμφωνία. Για παράδειγμα, εάν ένας δείκτης επιβεβαιώνει μια νέα κύρια ανοδική τάση, αλλά ο άλλος δείκτης παραμένει σε πτωτική τάση, είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι μια νέα τάση έχει αρχίσει. Εάν οι δύο δείκτες Dow είναι σε σύγκρουση, δεν υπάρχει σαφής τάση των επιχειρηματικών συνθηκών. Όταν προσπαθεί να επιβεβαιωθεί μια νέα τάση, είναι ζωτικής σημασίας περισσότεροι από έναν δείκτη να δείχνουν παρόμοια σήματα σε σχετικά στενή χρονική περίοδο. Αν οι δείκτες είναι σε συμφωνία, αυτό είναι ένα σημάδι ότι οι συνθήκες των επιχειρήσεων κινούνται προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Έτσι η σύμφωνη άνοδος των δεικτών σηματοδοτεί μια νέα ανοδική τάση.

Ο δείκτης της στέγασης PHLX,HGX χρησιμοποιείται για να παρακολουθείτε η δύναμη της αγοράς κατοικίας,όπως οι πωλήσεις κατοικιών και οι τιμές ακίνητων περιουσιών.Είναι στατιστικό μέτρο της αλλαγής σε μια οικονομία ή στην αγορά κινητών αξιών (χρηματιστηρια).ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Όταν μπορούμε να διακρίνουμε ποιος κλάδος του S&P 500 κινείται καλυτέρα έχουμε την ευκαιρία να προσδιορίσουμε τη φάση του χρηματιστηριακου κυκλου και στη συνεχεια και του οικονομικού κύκλου. Το αντίστροφο γνωρίζοντας τη φάση του χρηματιστηριου υποθέτουμε ποιες μετοχές θα κινηθουν.Ο χρηματιστηριακός κύκλος προηγείται συνήθως 3-6 μήνες από τον οικονομικό

Στην κλαδική ανάλυση μαζι με τον χρηματιστηριακό και οικονομικό κύκλο ειδικότερα εξετάζουμε την καταναλωτική πιστή,την βιομηχανική παραγωγή,τα επιτόκια και την καμπύλη απόδοσης βραχυπροθέσμων-μακροπροθέσμων ομολόγων.Διαγραμματα με οριζοντιες στήλες που περιγράφουν τα ποσοστά ανόδου η καθόδου των κλαδικων δεικτων του Χρηματιστηριου Αμερικης: consumer goods,utilities,healthcare,technology,services, conglomerates,industrial goods,financial,basic materials.


**Αποποίηση ευθύνης : Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για οποιδήποτε επενδυτική επιλογή δεδομένο ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας μέρους ή όλου του αρχικού κεφαλαίου. **