ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑ  


Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές:Πραγματοποιούμε στην Πάτρα το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο: "Ελληνικο Χρηματιστηρίο και Διεθνείς Χρηματιστηριακες Αγορές"
Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες Σκοπός: Ανάλυση & κατανόηση της λειτουργίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και των Διεθνών Χρηματιστηριακών αγορών για κερδοφόρες συναλλαγές. Στόχοι: 1.Χρηματιστηριακή ανάλυση (οικονομικα νέα) (τεχνική ανάλυση και intermarket analysis) 2.Λογισμικό ανάλυσης (stock charts – ztrade) 3.Πλατφόρμες εντολών saxo bank κ.α
Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Πατρα-Αχαϊα

E-mail: info@businessdevelopment.gr