Οι διεθνεις αγορές ακινήτων, νομισμάτων, εμπορευμάτων, μετοχών, ομολόγων, cds, αποτελούν σύστημα και αλληλεπιδρουν μεταξύ τους, βρισκονται σε σχέση, και έχουν η κάθε μια τη δική της δυναμικη. Αυτο σημαίνει πως αναπτύσουν τάσεις και αυτές χρησιμοποιούμε για τις επενδύσεις μας στα παγκοσμια χρηματιστηρια. Επενδυτικά εργαλεία trader, για κοινές μετοχές,ETF,CFD,των διεθνών αγορών Dow Jones,S&P 500,Χρηματιστηριο Αθηνων, Dax,CAC,BOVESPA,HANG SENG, FTSE, Nikkei,κ.α.Commodity Futures ChartsΘερμικός παγκόσμιος χάρτης στον οποίο αποτυπώνεται με μια ματιά το ποσοστό ανόδου ή καθόδου της κάθε εθνικής χρηματαγοράς αλλα και η παγκοσμια ταση.

**Αποποίηση ευθύνης : Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για οποιδήποτε επενδυτική επιλογή δεδομένο ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας μέρους ή όλου του αρχικού κεφαλαίου. **